ติว GAT/PAT Admissions Skill Up : GAT ภาษาอังกฤษ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
23 ม.ค. 61
 | 38.4K views

ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3

วิชา GAT ภาษาอังกฤษ โดย พี่กิ๊บ วลีรัตน์ หาญเมธีคุณา

 

กิจกรรม Admissions Skill Up by TruePlookpanya อัพสกิลโค้งสุดท้ายก่อนสอบจริง วิชา GAT, PAT 1 และ PAT 2 วัดความรู้ฝึกทำโจทย์ในสนามสอบจำลอง Sim Test พร้อมติวและเฉลยข้อสอบกับติวเตอร์ชื่อดัง

 

ดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลย GAT, PAT 1, PAT 2 กิจกรรม Admissions Skill Up 
เนื้อหาการสอบ GAT/PAT ปี 2560 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. ปลาย Unit of Language & Sentences
5.1K views
ภาษาต่างประเทศ
รวมวิธีการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสอบ
1.8K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2538) ชุดที่2
5.3K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2541) ชุดที่4
223 views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 11
572 views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2538) ชุดที่1
3.5K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. ปลาย Unit of Language & Sentences
5.1K views
ภาษาต่างประเทศ
รวมวิธีการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสอบ
1.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2538) ชุดที่2
5.3K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2541) ชุดที่4
223 views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 11
572 views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2538) ชุดที่1
3.5K views