ติว GAT/PAT Admissions Skill Up : GAT ภาษาอังกฤษ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
23 ม.ค. 61
 | 38.4K views

ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3

วิชา GAT ภาษาอังกฤษ โดย พี่กิ๊บ วลีรัตน์ หาญเมธีคุณา

 

กิจกรรม Admissions Skill Up by TruePlookpanya อัพสกิลโค้งสุดท้ายก่อนสอบจริง วิชา GAT, PAT 1 และ PAT 2 วัดความรู้ฝึกทำโจทย์ในสนามสอบจำลอง Sim Test พร้อมติวและเฉลยข้อสอบกับติวเตอร์ชื่อดัง

 

ดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลย GAT, PAT 1, PAT 2 กิจกรรม Admissions Skill Up 
เนื้อหาการสอบ GAT/PAT ปี 2560 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. ปลาย Unit of Language & Sentences
5.1K views
ภาษาต่างประเทศ
รวมวิธีการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสอบ
1.7K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2540) ชุดที่3
217 views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2532) ชุดที่5
1.4K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2536) ชุดที่1
3.1K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่2
275 views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. ปลาย Unit of Language & Sentences
5.1K views
ภาษาต่างประเทศ
รวมวิธีการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสอบ
1.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2540) ชุดที่3
217 views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2532) ชุดที่5
1.4K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2536) ชุดที่1
3.1K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่2
275 views