บทเรียนออนไลน์ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เรียนรู้ตัวเรา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 01 ต.ค. 59
4.6K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้


คำสำคัญ
          ระบบไหลเวียนโลหิต
          ลือด
          พลาสมา
          เซลล์เม็ดเลือด
          ถุงลม
          ชีพจร
          กรวยคอ
          เฮโมโกลบิน
          ระบบย่อยอาหาร
          เอนไซม์
          ระบบขับถ่าย
          ไต
          ท่อปัสสาวะ
          ต่อมเหงื่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
          ระบบไหลเวียนโลหิต (the circulatory system) รักษาสมดุลของร่างกายโดยลำเลียงอาหารและก๊าซออกซิเจนไปสู่เซลล์ต่าง ๆ และขับของเสียและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเซลล์ ทั้งยังช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย และป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย มีเลือด หลอดเลือด และหัวใจเป็นองค์ประกอบสำคัญ

          ระบบหายใจ (the respiratory system) ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซ โดยขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป และรับออกซิเจนเข้ามาเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มี จมูก คอหอย กล่องเสียง หลอดลม และปอด เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ

          ระบบย่อยอาหาร (the digestive system) ทำหน้าที่ย่อยอาหารให้ละเอียด และดูดซึมผ่านเข้าสู่กระแสเลือด เพื่อไปเลี้ยงและซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มี ฟัน ลิ้น ต่อมน้ำลาย คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ตับ ถุงน้ำดี และตับอ่อน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในกลไกการย่อย

          ระบบขับถ่าย (the excretory system) จะขับของเสีย เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เกลือแร่ ยูเรีย ออกไปนอกร่างกาย มี ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ เป็นกลไกสำคัญในการขับถ่ายของเสียออกมาในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ ร่างกายยังมีการขับถ่ายของเสียในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านผิวหนัง ปอดและลำไส้ใหญ่

การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว
          สมาชิกในครอบครัวจะมีสุขภาพที่ดีได้ต้องเริ่มจากการปฏิบัติตนให้เหมาะสม ช่วยกันดูแลสมาชิกคนอื่นในบ้าน ทั้งในด้านการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ การจัดอาหารตามช่วงวัยอายุ การออกกำลังกาย การพักผ่อน การเสริมสร้างความต้านทานโรค รวมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุ
แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สุขศึกษาและพลศึกษา
ไข้หวัดหมู โรคสัตว์สู่คน จากเชื้อแบคทีเรีย สเตรปโตคอคคัส ซูอิส (Streptococcus suis)
6.7K views
สุขศึกษาและพลศึกษา
หวัด กับ ยาปฏิชีวนะ
3.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่4
12.6K views
แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ชุดที่1
11.7K views
แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2552) ชุดที่1
10K views
ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 1
106.2K views