ภาษาไทย ป. 2 เรื่อง การอ่านคำควบกล้ำ ภาษาพูด ภาษาเขียน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
8K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

ทีวีพาเพลิน

  

การอ่านคำควบกล้ำ

        คำควบกล้ำ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ คำควบแท้และคำควบไม่แท้

        คำควบแท้ คือ คำที่มีพยัญชนะต้น ๒ ตัว เรียงกัน ใช้สระตัวเดียวกัน และอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกัน

        คำควบไม่แท้ คือ คำที่มี ร เป็นพยัญชนะตัวที่สอง แต่อ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า ไม่ออกเสียง ร หรือออกเสียงเป็น ซ

ภาษาพูด ภาษาเขียน

        ภาษาพูด ไม่ใช่ภาษาที่เป็นทางการ แต่เป็นภาษาที่ใช้พูดในชีวิตประจำวัน มักใช้คำง่าย ๆ ไม่พิถีพิถัน

        ภาษาเขียน มีความประณีตมากกว่าภาษาพูด เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียน จึงมีการเลือกใช้คำที่เหมาะสม 

 

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.8K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 17
183.2K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 มาตราแม่ ก กา
57.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 9
31.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 4
152.5K views