ภาษาไทย ป. 2 เรื่อง ว่าวน้อยลอยลม
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
7.2K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

ว่าวน้อยลอยลม

 

ลมว่าว เป็นภาษามอญ ซึ่งหมายถึงลมหนาว ลมนี้คนไม่นิยมเล่นว่าว ลมที่คนนิยมเล่นว่าวนั้นคือ ลมตะเภา

        ว่าวของไทยที่เป็นที่รู้จักกัน คือ ว่าวจุฬา และ ว่าวปักเป้า ที่จัดเป็นว่าวประจำชาติ

        ว่าวจุฬา มีรูปร่างคล้ายดาว ๕ แฉก มุมแต่ละมุมไม่เท่ากัน ไม่มีหาง  

        ส่วนว่าวปักเป้านั้น มีรูปทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มีหางยาว 

 

ว่าวน้อย

 

การอ่านคำที่มีตัวสะกดแม่กกและแม่กง 

         แม่กก ใช้ ก สะกด ส่วนแม่กง ใช้ ง สะกด 

การอ่านคำที่มี ผ และ ส นำ 

        เวลาอ่านจะอ่านอักษรตัวหน้า (ผ และ ส) เป็นเสียงสระ อะ กึ่งเสียง อักษรตัวหลังอ่านเหมือนมี ห นำ และประสมสระที่กำกับ และออกเสียงวรรณยุกต์ตามอักษรตัวหน้า 

การอ่านผันวรรณยุกต์คำที่มี ผ และ ส นำ 

        คำที่มี ผ และ ส นำ จะผันวรรณยุกต์อย่างอักษรสูง คือ ผันได้ ๓ เสียง ได้แก่ เสียงเอก เสียงโท และเสียงจัตวา ใช้รูปวรรณยุกต์ได้ ๒ รูปตรงตามเสียง คือ เสียงเอก ( ่) เสียงโท ( ้)  

 

มารยาทในการเขียน 

        ปฏิบัติได้โดยการใช้ภาษาสุภาพและไม่เขียนข้อความว่าร้ายผู้อื่น เขียนในที่ที่เหมาะสม เลือกใช้กระดาษที่สุภาพ และรักษาความสะอาด 

 

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.2K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 5
60.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 8
44.2K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรา แม่เกย
3.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง มาตราแม่ กง
1.6K views