การวัดพื้นที่ : หน่วยการวัดพื้นที่ที่สำคัญ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ก.ย. 59
 | 8.7K views


          หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบเมตริก
          1 ตารางเซนติเมตร        เท่ากับ   100            หรือ   102 ตารางมิลลิเมตร
          1 ตารางเมตร                เท่ากับ   10,000       หรือ   104 ตารางเซนติเมตร
          1 ตารางกิโลเมตร          เท่ากับ   1,000,000   หรือ   106 ตารางเมตร


          หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบอังกฤษ
          1 ตารางฟุต      เท่ากับ   144   หรือ 122 ตารางนิ้ว
          1 ตารางหลา    เท่ากับ   9       หรือ 32 ตารางนิ้ว
          1 เอเคอร์         เท่ากับ   4, 840 ตารางหลา
          1 ตารางไมล์    เท่ากับ   640 เอเคอร์
หรือ    1 ตารางไมล์     เท่ากับ   1, 7602 ตารางหลา


          หน่วยการวัดพื้นที่ในมาตราไทย
          100 ตารางวา   เท่ากับ  1 งาน
          4 งาน              เท่ากับ 1 ไร่
หรือ    400 ตารางวา    เท่ากับ 1 ไร่


          หน่วยการวัดพื้นที่ในมาตราไทยเทียบกับระบบเมตริก
          1 ตารางวา           เท่ากับ  4 ตารางเมตร
          1 งาน                  เท่ากับ  400 ตารางเมตร
หรือ    1 ไร่                     เท่ากับ  1, 600 ตารางเมตร
          1 ตารางกิโลเมตร   เท่ากับ  625 ไร่


          หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบอังกฤษกับระบบเมตริก (โดยประมาณ)
          1 ตารางนิ้ว     เท่ากับ   6.4516   ตารางเซนติเมตร
          1 ตารางฟุต    เท่ากับ   0.0929   ตารางเมตร
          1 ตารางหลา   เท่ากับ   0.8361   ตารางเมตร
          1 เอเคอร์        เท่ากับ   4046.856 ตารางเมตร (2. 529 ไร่)
          1 ตารางไมล์    เท่ากับ   2.5899  ตารางกิโลเมตร

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
18.8K views
คณิตศาสตร์
ชีทสรุป คณิตศาสตร์ ม. 3 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
2.2K views
คณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่5
39.3K views
ความเท่ากันทุกประการ
63.9K views
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
27.9K views
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
57.8K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
18.8K views
คณิตศาสตร์
ชีทสรุป คณิตศาสตร์ ม. 3 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
2.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่5
39.3K views
ความเท่ากันทุกประการ
63.9K views
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
27.9K views
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
57.8K views