พุทธประวัติ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
08 มี.ค. 60
 | 13.4K views

พุทธประวัติ ผจญมาร ตรัสรู้ สั่งสอนธรรม


สื่อ CAI Project

สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย โปรดฟังอีกครั้ง...ประชาธิปไตย
2.6K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย โปรดฟังอีกครั้ง...ประชาธิปไตย
2.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ประวัติศาสตร์อยุธยาชุดที่ 1
119.6K views
หน้าที่พลเมือง
109.1K views
อาณาจักรอยุธยา
26.6K views
ทวีปยุโรป
24.9K views