การทำของเล่นโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 14 มี.ค. 60
13.3K views

การทำของเล่นโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี


สื่อ CAI Project 
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล
4.9K views
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
17.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิชางานบ้าน ป.2 ชุดที่2
14.1K views
งานช่าง ป.2
22K views
เรื่อง การติดต่อสื่อสาร ป.2
9.2K views
งานบ้าน ป.2 ชุดที่1
37K views