การทำความสะอาด
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 14 มี.ค. 60
16.8K views

การทำความสะอาด
​เรื่อง การทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว การปัด กวาด


สื่อ CAI Project 
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล
4.9K views
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
17.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
53.8K views
วิชางานบ้าน ป.3 ชุดที่3
9.1K views
งานบ้าน ป.3 ชุดที่1
32.3K views
เรื่อง มารยาทในการรับประทานอาหาร ป.3
12.6K views