ข้อสอบการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ปี 2555 (TME) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
31 พ.ค. 59
 | 6.5K views

ข้อสอบการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ปี 2555 (TME) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
http://tedet.ac.th/download/TME55_JH1.pdf


ข้อสอบการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ปี 2555 (TME) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
http://tedet.ac.th/download/TME55_JH2.pdf


ข้อสอบการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ปี 2555 (TME) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
http://tedet.ac.th/download/TME55_JH3.pdf 


เฉลยคำตอบและแนวคิด
(สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบ)


ที่มา : http://tedet.ac.th/InExamtme.html 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น แบบรูป (ตะลุยโจทย์) โดยครูบอย
7.7K views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น แบบรูป (ตะลุยโจทย์) โดยครูบอย
7.7K views
วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่7
14.2K views
สมบัติของจำนวนนับ
63.1K views
ค.ร.น. และ ห.ร.ม.
133.9K views
คณิตศาสตร์ ม.1 เอกนาม
35.3K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น แบบรูป (ตะลุยโจทย์) โดยครูบอย
7.7K views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น แบบรูป (ตะลุยโจทย์) โดยครูบอย
7.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่7
14.2K views
สมบัติของจำนวนนับ
63.1K views
ค.ร.น. และ ห.ร.ม.
133.9K views
คณิตศาสตร์ ม.1 เอกนาม
35.3K views