ข้อสอบการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ปี 2555 (TME) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
31 พ.ค. 59
 | 6.4K views

ข้อสอบการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ปี 2555 (TME) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
http://tedet.ac.th/download/TME55_JH1.pdf


ข้อสอบการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ปี 2555 (TME) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
http://tedet.ac.th/download/TME55_JH2.pdf


ข้อสอบการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ปี 2555 (TME) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
http://tedet.ac.th/download/TME55_JH3.pdf 


เฉลยคำตอบและแนวคิด
(สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบ)


ที่มา : http://tedet.ac.th/InExamtme.html 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
18.8K views
คณิตศาสตร์
ชีทสรุป คณิตศาสตร์ ม. 3 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
2.2K views
การลบจำนวนเต็ม
39.7K views
คณิตศาสตร์ ม.1 ชุดที่1
76.9K views
การคูณจำนวนเต็ม
51.7K views
คณิตศาสตร์ ม.1 ชุดที่7
62.4K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
18.8K views
คณิตศาสตร์
ชีทสรุป คณิตศาสตร์ ม. 3 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
2.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การลบจำนวนเต็ม
39.7K views
คณิตศาสตร์ ม.1 ชุดที่1
76.9K views
การคูณจำนวนเต็ม
51.7K views
คณิตศาสตร์ ม.1 ชุดที่7
62.4K views