บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง รักษาดี มีใช้นาน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
28 มิ.ย. 59
 | 5.4K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้การบำรุงรักษาเครื่องเรือน
วิธีการบำรุงรักษาเครื่องเรือนที่ทำจากวัสดุต่าง ๆ
1. เครื่องเรือนที่ทำจากไม้
- ไม้เนื้อแข็ง ใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่น ผ้าชุบน้ำบิดหมาดเช็ดทุกมุม ถ้ามีรอยเปื้อนให้ขัดด้วยกระดาษทรายทาขี้ผึ้งแล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งอีกครั้ง

 

 

- ไม้เนื้ออ่อน ใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่น ผ้าชุบน้ำบิดหมาดเช็ดออกทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วฉีดยากันมอดหรือออกผึ่งแดด ถ้ามีรอยเปื้อนมากควรใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นผสมน้ำส้มสายชูเช็ดให้ทั่วแล้วขัดเงาด้วยขี้ผึ้ง

 


2. เครื่องเรือนที่ทำจากหนัง
- หนังธรรมดา ใช้แปรงขนอ่อนปัดสิ่งสกปรกออกให้หมด แล้วใช้ผ้านุ่ม ชุบน้ำยาขัดหนังขัดให้ทั่ว จากนั้นเช็ดด้วยผ้านุ่ม แล้วทิ้งให้แห้ง
- หนังกลับ ใช้แปรงขนอ่อนปัดฝุ่นไปทางเดียวกัน ระวังอย่าให้เสียรูปทรง

3. เครื่องเรือนที่ทำจากโลหะ
- เหล็ก เช่น ตู้เหล็กควรใช้น้ำสบู่ล้างให้สะอาด ถ้าสกปรกมากควรใช้แปรงขัดแล้วล้างด้วยน้ำสะอาด เช็ดให้แห้ง แล้วใช้ทาน้ำมันป้องกันสนิม
- เงิน ล้างด้วยน้ำยาขัดเครื่องเงินโดยเฉพาะหรือใช้น้ำมะนาวผสมสบู่ขัด แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
- สเตนเลส ควรใช้ฟองน้ำชุบน้ำผสมผงซักฟอกขัดถูกให้สะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง

 


4. เครื่องเรือนที่ทำจากพลาสติก ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำผสมผงซักฟอกขัด ล้างน้ำให้สะอาด นำไปผึ่งแดด แล้วเช็ดให้แห้ง

 


5. เครื่องเรือนที่ทำจากแก้วหรือกระจก ใช้วัสดุอ่อนนุ่มชุบน้ำสบู่ผสมมะนาวเช็ดถู แล้วเช็ดด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์

 


การบำรุงรักษาและการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
วิธีการบำรุงรักษาและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน
1. การบำรุงรักษาเตารีด
1) ระวังไม่ให้ความร้อนสัมผัสกับสายไฟฟ้า
2) หมั่นตรวจสอบฉนวนยาง
3) เมื่อหยุดรีดควรวางเตารีดลงบนวัสดุที่ไม่ติดไฟง่าย
4) เมื่อเลิกใช้ต้องถอดปลั๊ก โดยจับที่ตัวปลั๊กและรอให้เตารีดเย็นก่อนจึงค่อยม้วนสายไฟเก็บ
5) อย่าให้เตารีดตกจากที่สูง
6) ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอากาศชื้น
7) หากมีนอตหรือสกรูวที่ต่อสายไฟชำรุด ต้องรีบซ่อมแซม
8) ถ้าเตารีดมีคราบสีดำให้ใช้ผ้าชุบเกลือป่นถูออกวิธีใช้เตารีดแบบประหยัดพลังงาน
1) ควรพรมผ้าให้ชื้นพอเหมาะ ถ้าชื้นมากจะเปลืองไฟและชำรุดเร็ว
2) ควรรีดผ้าคราวละหลาย ๆ ชุดจนเสร็จ
3) ไม่ควรละงานรีดผ้าไปทำงานอย่างอื่น
4) เมื่อรีดเสร็จควรปิดสวิตช์และถอดปลั๊กไฟออก

2. การบำรุงรักษาเครื่องซักผ้า
1) ก่อนซักควรดูสิ่งของต่าง ๆ ในกระเป๋าเสื้อผ้าก่อน
2) อย่าให้อุณหภูมิน้ำสูงเกิน 50 องศา-เซลเซียส
3) ขณะใช้งานให้ปิดฝาทุกครั้ง
4) ควรเลือกใช้ผงซักฟอกชนิดใช้กับเครื่องเท่านั้น
5) ในขณะที่ตัวเครื่องกำลังทำงาน ไม่ควรยื่นมือเข้าไปใต้เครื่อง
6) ระวังอย่าใช้น้ำฉีดรดบนหน้าปัดหรือตัวเครื่องของเครื่องซักผ้า
7) การทำความสะอาด ใช้ผ้า เช็ดหน้าปัดและตัวถัง ไม่ควรใช้วัสดุมีคม น้ำยาเคมี หรือน้ำมันใด ๆ
8) ทำความสะอาดตัวกรองน้ำทิ้ง
9) ถอดตัวกรองใยผ้าออกเพื่อนำเศษผ้าออก
10) ควรปล่อยน้ำสะอาดลงเครื่องซักผ้าก่อนเลิกใช้วิธีใช้เครื่องซักผ้าแบบประหยัดพลังงาน
1) ควรเลือกขนาดของเครื่องซักผ้าให้เหมาะสมกับจำนวนสมาชิกในครอบครัว
2) ควรซักผ้าแต่ละครั้งตามปริมาณความจุที่กำหนดไว้ของเครื่องซักผ้า
3) เมื่อซักเสร็จให้ถอดปลั๊กไฟและเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อย

การบำรุงรักษาเครื่องสุขภัณฑ์
วิธีการบำรุงรักษาเครื่องสุขภัณฑ์
1. ทำความสะอาดด้วยน้ำยาเคมี โดยใช้น้ำยาในปริมาณที่เหมาะสม
2. ไม่ควรใช้น้ำยาเคมีล้างโถส้วมบ่อย ๆ เพราะจะทำให้จุลินทรีย์ในถังเก็บไม่ย่อยกากอาหาร
3. ควรตรวจสภาพข้อต่อต่าง ๆ ของอุปกรณ์สุขภัณฑ์อยู่เสมอ
4. ไม่ควรใช้น้ำมันหล่อลื่นทา เพราะจะทำให้เกิดความชื้นและมีกลิ่นเหม็น
5. ภายในห้องที่ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก และควรใช้ก้อนดับกลิ่นแขวนไว้ในห้อง

 

 


แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th/

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
7.9K views
การงานอาชีพ
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
46.3K views
การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.4 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
38.5K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2553) ชุดที่1
8.6K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2552) ชุดที่2
7.9K views
[O-NET]การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.4-6 การสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
14.8K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
7.9K views
การงานอาชีพ
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
46.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.4 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
38.5K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2553) ชุดที่1
8.6K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2552) ชุดที่2
7.9K views
[O-NET]การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.4-6 การสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
14.8K views