7 เทคนิคในการทำโจทย์ Error Identification
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 21 ม.ค. 59
14.3K views

Seven Heaven Tips
for Cracking the Error Identification Part

1. Read the whole sentence to see the overall picture.
2. Identify the main subject(s) and the main verb(s).
3. Use what is not underlined as a clue.
4. Cross out choices that do not seem wrong.
5. Translate a little bit, just to check the logic.
6. If the question is about some particular event, the tense should be the past tense. If the question is
about some general event, the tense should be the present tense.
7. If everything seems to be correct, check the preposition(s) and the word(s).


คลิปวิดีโอติวเตรียมสอบ GAT ภาษาอังกฤษ

ตอนที่ 1 Conversation สนทนาฮาเฮ (1)
ตอนที่ 2 Conversation สนทนาฮาเฮ (2)
ตอนที่ 3 Vocabulary ศัพท์แม่น ๆ (1)
ตอนที่ 4 Vocabulary ศัพท์แม่น ๆ (2)
ตอนที่ 5 Vocabulary ศัพท์แม่น ๆ (3)
ตอนที่ 6 Reading อ่านเร็วไม่มั่ว
ตอนที่ 7 Error Identification จับผิดให้ถูก
ตอนที่ 8 Cloze Test เติมคำง่าย ๆ
ตอนที่ 9 Paragraph Writing ประโยคพาเพลิน

ดาวน์โหลดเอกสาร แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่  

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. ปลาย Unit of Language & Sentences
2.6K views
ภาษาต่างประเทศ
สรุปบทเรียน : ชีทสรุปภาษาอังกฤษ ม. ปลาย โครงสร้าง Tense ทั้ง 12 Tenses
11.5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2546) ชุดที่7
231 views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2540) ชุดที่6
282 views
ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2551 ชุดที่ 2
425 views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2541) ชุดที่8
237 views