บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ข้อมูลรอบตัว
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 28 มิ.ย. 59
4.1K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

 

1. ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล
        – การกำหนดหัวข้อที่ต้องการค้นหา
        – การเลือกแหล่งข้อมูล
        – การเตรียมอุปกรณ์
        – การค้นหาและรวบรวมข้อมูล
        – การพิจารณา
        – การสรุปผล

 

  

 

2. การนำเสนอข้อมูล
    การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอข้อมูล
        1. การเตรียมตนเอง ได้แก่ แต่งกายสุภาพ
        2. การเตรียมข้อมูลที่จะนำเสนอ รวบรวมข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ
    วิธีการนำเสนอข้อมูล
        1. การนำเสนอหน้าชั้นเรียน เป็นการอธิบายข้อมูลไปสู่ผู้ฟัง
        2. การจัดทำเอกสารรายงาน เป็นการจัดทำรูปเล่มรายงานโดยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
        3. การจัดทำป้ายประกาศหรือป้ายนิเทศ
        4. การจัดทำสื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ นิยมใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์

 

          

 

    หลักการออกแบบงานนำเสนอ
        – หนึ่งหัวข้อต่อหนึ่งหน้า
        – เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย
        – ใช้สีตัวอักษรและพื้นหลังตัดกัน
        – ข้อความไม่เกิน 8 บรรทัด
        – ควรมีรูปภาพ กราฟ หรือแผนภูมิต่าง ๆ

 

  

 

3. วิธีดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
    การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
        1. ตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเท อุณหภูมิไม่สูง และห่างจากผนัง
        2. ควรปิดหน้าจอไว้หากต้องเปิดเครื่องแต่ไม่ได้ใช้งาน
        3. หมั่นทำความสะอาดจอภาพ
        4. ไม่วางสิ่งที่เป็นของเหลวไว้และไม่รับประทานอาหารใกล้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
        5. ควรนำผ้าหรือพลาสติกคลุมไว้เพื่อป้องกันฝุ่น
        6. หลังจากใช้งานเสร็จ ควรปล่อยให้เครื่องเย็นก่อนนำผ้ามาคลุมปิด  

 


        7. ไม่ขีดเขียนข้อความบนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
        8. ไม่ควรขนย้าย เขย่า หรือกระแทกเครื่องคอมพิวเตอร์


          

 

        9. เมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ไม่ควรเปิดทันที  
        10. ศึกษาขั้นตอนการใช้งานจากคู่มือการใช้และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
        11. เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานผิดปกติ ควรตามช่างมาแก้ไข  

 


        12. ไม่ควรนำแผ่นดิสเกตต์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ขณะที่ยังมรสถานะทำงานอยู่
    การดูแลรักษาเมาส์
        1. ระมัดระวังไม่ให้เมาส์ตกกระแทกพื้น
        2. ทำความสะอาดแป้นรองและด้านล่างของตัวเมาส์อยู่เสมอ
        3. การคลิกเมาส์ควรกดเบา ๆ
        4. ไม่ควรเปิดฝาครอบเมาส์
    การดูแลรักษาเครื่องอ่านแผ่นซีดีรอม
        1. ห้ามใส่วัสดุอื่นเข้าไปในเครื่องอ่านแผ่นซีดีรอม
        2. ใส่แผ่นซีดีให้ถูกด้าน
        3. ควรกดปุ่มเปิดหรือปิดถาดซีดีรอมเมื่อต้องการจะใช้เครื่องอ่านแผ่นซีดีรอมเท่านั้น
        4. ระมัดระวังไม่ให้น้ำหรือเศษอาหารเข้าไปในเครื่องอ่านแผ่นซีดีรอม
    การดูแลรักษาแผ่นดิสเกตต์
        1. ควรวางแผ่นดิสเกตต์ไว้ในที่แห้ง
        2. ไม่ควรวางแผ่นดิสเกตต์ใกล้แหล่งความร้อน
        3 ไม่หักหรืองอแผ่นดิสเกตต์
        4. ไม่ควรนำแผ่นดิสเกตต์เข้าใกล้กับแม่เหล็ก
        5. ถ้าต้องการเขียนชื่องานบนแผ่นดิสเกตต์ ให้เขียนใส่กระดาษก่อนแล้วนำมาปะติดบนแผ่นดิสเกตต์
        6. ถ้าต้องการนำแผ่นดิสเกตต์ออกจากเครื่อง ควรรอให้ไฟที่แสดงสถานะการทำงานดับก่อน
        7. ควรจัดเก็บแผ่นดิสเกตต์ไว้ในกล่องเฉพาะเพื่อป้องกันฝุ่น
    การดูแลรักษาแผ่นซีดี
        1. ควรจับแผ่นซีดีให้ถูกวิธี ไม่ควรจับที่แผ่นซีดี
        2. การใส่แผ่นซีดีบนเครื่องอ่านซีดี ควรวางให้ตรงตำแหน่ง
        3. ไม่ควรขีดเขียนข้อความลงบนแผ่นซีดี
        4. ไม่ควรเก็บแผ่นซีดีไว้ในบริเวณที่มีความร้อน
        5. ควรเก็บแผ่นซีดีไว้ในกล่องเฉพาะเพื่อป้องกันฝุ่น

    Key word
        สร้างสรรค์ แปลกใหม่และมีประโยชน์  


แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชุดสวยสะอาดตา
2.1K views
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานเกษตร
2.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี ป.3
49.1K views
งานบ้าน ป.3 ชุดที่2
33.6K views
วิชางานประดิษฐ์ ป.3 ชุดที่2
10.2K views
วิชางานประดิษฐ์ ป.3 ชุดที่1
13.3K views