สรุปสูตรช่วยจำพิชิต O-NET ฟิสิกส์ ม.6
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
11 ม.ค. 59
 | 58.2K views

รวบรวมสูตรวิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย ไว้ดังนี้
    - ระยะทางและการกระจัด
    - การเคลื่อนที่แนวตรง
    - การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวดิ่ง
    - การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
    - การเคลื่อนที่แบบวงกลม
    - การเคลื่อนที่บนถนนโค้ง
    - การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
    - การเคลื่อนที่แบบหมุน
    - ความร้อน แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
    - กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
    - กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล
    - โมเมนตัม การดล แรงดล และการชน
    - ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
    - แรงโน้มถ่วงและสนามโน้มถ่วง
    - คลื่น
    - เสียงและการได้ยิน
    - แสงและการมองเห็น
    - งานและพลังงาน
    - สมบัติเชิงกลของสาร
    - ฟิสิกส์อะตอม
    - ฟิสิกส์นิวเคลียร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีทสรุป วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย จุดเดือด จุดหลอมเหลว และสถานะของสาร
343 views
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีทสรุป วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย เอกภพ กาแล็กซี และดาวฤกษ์
1.3K views
แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 6
15.5K views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 6
5.5K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2545) ชุดที่2
10.8K views
แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่4
19.8K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีทสรุป วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย จุดเดือด จุดหลอมเหลว และสถานะของสาร
343 views
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีทสรุป วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย เอกภพ กาแล็กซี และดาวฤกษ์
1.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 6
15.5K views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 6
5.5K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2545) ชุดที่2
10.8K views
แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่4
19.8K views