สรุปสูตรช่วยจำพิชิต O-NET ฟิสิกส์ ม.6
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 11 ม.ค. 59
49.1K views

รวบรวมสูตรวิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย ไว้ดังนี้
    - ระยะทางและการกระจัด
    - การเคลื่อนที่แนวตรง
    - การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวดิ่ง
    - การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
    - การเคลื่อนที่แบบวงกลม
    - การเคลื่อนที่บนถนนโค้ง
    - การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
    - การเคลื่อนที่แบบหมุน
    - ความร้อน แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
    - กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
    - กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล
    - โมเมนตัม การดล แรงดล และการชน
    - ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
    - แรงโน้มถ่วงและสนามโน้มถ่วง
    - คลื่น
    - เสียงและการได้ยิน
    - แสงและการมองเห็น
    - งานและพลังงาน
    - สมบัติเชิงกลของสาร
    - ฟิสิกส์อะตอม
    - ฟิสิกส์นิวเคลียร์

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ ม. ปลาย งานและพลังงาน
220 views
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ ม. ปลาย การเคลื่อนที่แบบวงกลม
235 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบเข้า มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2551 ชุดที่1
11.8K views
แบบฝึกหัด วิชาชีววิทยา ม. 5 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
68.8K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง รังสีที่เรามองไม่เห็น ชุดที่2
8.2K views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5
3.7K views