ภาษาอังกฤษ ม. 3 เรื่อง ติวสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 ปี 59 กับเทคนิคการทำข้อสอบแบบเจาะลึก
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
12 ต.ค. 61
 | 88.2K views

ติวสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 ปี 59 กับเทคนิคการทำข้อสอบแบบเจาะลึก ตอนที่ 1 Conversation สนทนามัน ๆ (1)
ติวสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 ปี 59 กับเทคนิคการทำข้อสอบแบบเจาะลึก ตอนที่ 2 Conversation สนทนามัน ๆ (2)
ติวสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 ปี 59 กับเทคนิคการทำข้อสอบแบบเจาะลึก ตอนที่ 3 Reading อ่านอย่างแม่น
ติวสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 ปี 59 กับเทคนิคการทำข้อสอบแบบเจาะลึก ตอนที่ 4 Reading ตาราง กราฟ
ติวสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 ปี 59 กับเทคนิคการทำข้อสอบแบบเจาะลึก ตอนที่ 5 Reading โฆษณา
ติวสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 ปี 59 กับเทคนิคการทำข้อสอบแบบเจาะลึก ตอนที่ 6 Cloze Test เติมคำง่าย ๆ
ติวสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 ปี 59 กับเทคนิคการทำข้อสอบแบบเจาะลึก ตอนที่ 7 Restatement ไม่มีพลาด
ติวสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 ปี 59 กับเทคนิคการทำข้อสอบแบบเจาะลึก ตอนที่ 8 Error Recognition จับผิดไม่มีมั่ว

ติวสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 ปี 59 กับเทคนิคการทำข้อสอบแบบเจาะลึก
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ O-NET ม.3 ปี 2559
อ.ศรัณย์ นาทะสิริ
สถาบัน aims
O-NET ม.3
ตอนที่ 1 Conversation สนทนามัน ๆ (1)
ตอนที่ 2 Conversation สนทนามัน ๆ (2)
ตอนที่ 3 Reading อ่านอย่างแม่น
ตอนที่ 4 Reading ตาราง กราฟ
ตอนที่ 5 Reading โฆษณา
ตอนที่ 6 Cloze Test เติมคำง่าย ๆ
ตอนที่ 7 Restatement ไม่มีพลาด
ตอนที่ 8 Error Recognition จับผิดไม่มีมั่ว 


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน คลิกที่นี่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Frequency
17K views
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Time
7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชุดที่9
5.2K views
ข้อสอบ Reading ชุดที่ 5 (ระดับ intermediate)
37.8K views
แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชุดที่8
2.1K views
แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชุดที่6
7.2K views