สรุปสูตรช่วยจำพิชิต O-NET คณิตศาสตร์ ม.6
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
30 ธ.ค. 58
 | 67.9K views

รวบรวมสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ไว้ดังนี้
     - สมบัติของระบบจำนวนจริง
     - สมบัติของค่าสัมบูรณ์
     - คุณสมบัติของอสมการค่าสัมบูรณ์
     - การกระทำของเซต
          - คุณสมบัติของการ Operation
          - สูตรลดทอน
          - สูตรจำนวนสมาชิกของเซต
     - แผนภาพเวนส์ – ออยเลอร์
     - สมบัติของเลขยกกำลัง
     - สมบัติของรากที่ n
     - ผลคูณคาร์ทีเชียน
     - ฟังก์ชัน
     - อัตราส่วนตรีโกณมิติ
     - ทฤษฏีบทพีทาโกรัส
     - ลำดับและอนุกรม
     - ความน่าจะเป็น
     - การจัดหมู่และการเปลี่ยนลำดับ
     - สถิติ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย แคลคูลัส ตอนที่ 4
634 views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย แคลคูลัส ตอนที่ 4
839 views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย แคลคูลัส ตอนที่ 4
634 views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย แคลคูลัส ตอนที่ 4
839 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง