สรุปสูตรช่วยจำพิชิต O-NET คณิตศาสตร์ ม.3
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
30 ธ.ค. 58
 | 95.5K views

รวบรวมสูตรวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับ ม.ต้น ดังนี้
     - คุณสมบัติการบวกและการคูณ
     - คุณสมบัติการบวก,ลบ,คูณ,หารของเศษส่วน
     - คุณสมบัติของอัตราส่วน
     - คุณสมบัติของเลขยกกำลัง
     - ความสัมพันธ์ของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
     - การวัดและหน่วยมาตรฐานต่างๆ
     - สูตรการหาพื้นที่รูปทรง 2 มิติ
     - สูตรการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปทรง 3 มิติ
     - ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
     - สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
     - สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
     - สมการกำลังสอง
     - สถิติและความน่าจะเป็น
     - คู่อันดับและกราฟ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น เศษส่วนและทศนิยม (ตะลุยโจทย์) โดยครูบอย
2.2K views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น เศษส่วนและทศนิยม (ตะลุยโจทย์) โดยครูบอย
2.2K views
วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่1
225K views
ความน่าจะเป็น
76.4K views
กราฟ
11.5K views
ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 2561
0 views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น เศษส่วนและทศนิยม (ตะลุยโจทย์) โดยครูบอย
2.2K views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น เศษส่วนและทศนิยม (ตะลุยโจทย์) โดยครูบอย
2.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่1
225K views
ความน่าจะเป็น
76.4K views
กราฟ
11.5K views
ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 2561
0 views