สรุปสูตรช่วยจำพิชิต O-NET คณิตศาสตร์ ม.3
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
30 ธ.ค. 58
 | 95K views

รวบรวมสูตรวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับ ม.ต้น ดังนี้
     - คุณสมบัติการบวกและการคูณ
     - คุณสมบัติการบวก,ลบ,คูณ,หารของเศษส่วน
     - คุณสมบัติของอัตราส่วน
     - คุณสมบัติของเลขยกกำลัง
     - ความสัมพันธ์ของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
     - การวัดและหน่วยมาตรฐานต่างๆ
     - สูตรการหาพื้นที่รูปทรง 2 มิติ
     - สูตรการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปทรง 3 มิติ
     - ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
     - สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
     - สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
     - สมการกำลังสอง
     - สถิติและความน่าจะเป็น
     - คู่อันดับและกราฟ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น สมบัติของจำนวนนับและจำนวนเต็ม โดยครูพี่นัตตี้ส์
899 views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น สมบัติของจำนวนนับและจำนวนเต็ม โดยครูพี่นัตตี้ส์
899 views
สถิติ
33.8K views
คณิตศาสตร์ ม.3 สถิติ
86.1K views
พื้นที่ผิว และปริมาตร
177.9K views
แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 1
0 views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น สมบัติของจำนวนนับและจำนวนเต็ม โดยครูพี่นัตตี้ส์
899 views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น สมบัติของจำนวนนับและจำนวนเต็ม โดยครูพี่นัตตี้ส์
899 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

สถิติ
33.8K views
คณิตศาสตร์ ม.3 สถิติ
86.1K views
พื้นที่ผิว และปริมาตร
177.9K views
แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 1
0 views