วันนี้วันพระ ธรรมสวัสดี : แง่คิดจากการประสูติของพระพุทธเจ้า
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
29 พ.ค. 58
 | 2.4K views

วันนี้วันพระ ธรรมสวัสดี : แง่คิดจากการประสูติของพระพุทธเจ้า

แง่คิดจากการประสูติของพระพุทธเจ้า
การประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะหรือต่อมาคือพระพุทธเจ้าได้ให้ธรรมมานุสติอะไรกับเราบ้าง
ธรรมเทศนาโดย ท่าน ว. วชิรเมธี ประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย
ที่มา : วันนี้วันพระ ธรรมสวัสดี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง