พี่ต่าย ดร.นิศรา แนะเคล็ด(ไม่)ลับการเรียน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
19 มี.ค. 58
 | 2.1K views

พี่ต่าย ดร.นิศรา แนะเคล็ด(ไม่)ลับการเรียน

พี่ต่าย ดร.นิศรา แนะเคล็ด(ไม่)ลับการเรียน

มีอยู่สี่ข้อ 

1. เลือกในสิ่งที่รัก
2. ประจักษ์ในเป้าหมาย ตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนแน่วแน่
3. หาแรงบันดาลใจ จากบุคคลต้นแบบ ความรักของครอบครัว รวมถึงแรงบันดาลใจที่ทดแทนคุณประเทศชาติ
4. กัดไว้ ไม่ปล่อยมัน ไม่ย่อท้อ มีความเพียรพยายาม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง