ขบวนการเพาะเห็ดมือใหม่
ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ศปภอ.ทบ.
|
29 ม.ค. 58
 | 7.1K views

ขบวนการเพาะเห็ดมือใหม่

จากโครงการค่ายอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อเยาวชน ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ให้เด็กๆ ได้มีการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพเสริม ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เรียนรู้วิธีการเพาะเห็ด ตั้งแต่การเปิดดอก จนเห็ดออกดอกพร้อมเก็บเกี่ยว อีกทั้งยังให้เด็กๆ ได้ทดลองถ่ายทำคลิปวีดิโอสั้นๆ พร้อมทั้งการตัดต่อคลิปวีดิโอ จนออกมาเป็นผลงานชิ้นนี้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
เรามารู้จักตำรวจกันครับ
6.7K views
เรื่อง การติดต่อสื่อสาร ป.5
21.3K views
วิชางานประดิษฐ์ ป.5
31.8K views
งานธุรกิจ ป.5
18.7K views
เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ ป.5
166.7K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
เรามารู้จักตำรวจกันครับ
6.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง การติดต่อสื่อสาร ป.5
21.3K views
วิชางานประดิษฐ์ ป.5
31.8K views
งานธุรกิจ ป.5
18.7K views
เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ ป.5
166.7K views