หลักทั่วไปในการเขียน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 23 เม.ย. 57
4.3K views

หลักทั่วไปในการเขียน

การเขียน คือ การถ่ายทอดเรื่องราว ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ ผ่านทางตัวอักษรให้ผู้อื่นได้รับทราบ
หลักในการเขียน
- เขียนด้วยลายมือบรรจง เรียบร้อย
- ตรวจสอบข้อมูลในการเขียนให้ถูกต้อง
- ใช้ภาษาได้ถูกต้อง เหมาะสมตามกาลเทศะ
- เขียนให้กระชับ เรียบง่าย เข้าใจง่าย
ฯลฯ

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.7K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 1
46.2K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 4
30.1K views
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2554 ชุดที่ 1
115.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 17
28.4K views