หลักทั่วไปในการเขียน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 10 เม.ย. 57
7K views

หลักทั่วไปในการเขียน

การเขียน คือ การสื่อความหมายผ่านตัวอักษร เพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงเรื่องราวและเกิดความเข้าใจ
ประโยชน์ของการเขียน
การเขียน ทำให้เกิดความเข้าใจ ทำให้ทราบถึงเรื่องราวต่างๆ เป็นการฝึกทักษะทางการสื่อสาร หากผู้เขียนมีทักษะในการเขียนที่ดี ก็จะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อ่านเข้าใจ ตรงตามจุดมุ่งหมายของผู้เขียนได้

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.9K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.9K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำสุภาพและคำราชาศัพท์
133.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำราชาศัพท์
28K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำราชาศัพท์
53.7K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 20
29.6K views