หลักการใช้ภาษาไทย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 10 เม.ย. 57
10.6K views

หลักการใช้ภาษาไทย ตอน 1
หลักการใช้ภาษาไทย ตอน 2

หลักการใช้ภาษาไทย
ภาษาไทยมีพยัญชนะ ก-ฮ ทั้งหมด 44 ตัว แบ่งออกเป็น อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ
สระ มีทั้งหมด 21 รูป 32 เสียง สระแท้มี 18 เสียง

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.3K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 8
28K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
28.9K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำผิดหรือคำถูก
51.8K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 20
29.6K views