การประดิษฐ์ลำโพง tiger-sleep-listen
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
02 เม.ย. 57
 | 11.5K views

การประดิษฐ์ลำโพง tiger-sleep-listen

ลำโพง tiger-sleep-listen
อุปกรณ์
ตุ๊กตาพลาสติก 40 บาท
ลำโพงขนาดเล็ก ซื้อจากคลองถม 30 บาท
หูฟังทั่วไปที่ยังใช้งานได้
ใบเลื่อยเหล็ก ปืนกาว กระดาษทราย

วิธีทำ

1. ใช้ใบเลื่อยเหล็กหรือสว่านเจาะส่วนที่ต้องการติดลำโพงเป็นวงกลม ให้มีขนาดเล็กกว่าลำโพงเล็กน้อยก่อนใช้กระดาษทรายขัดให้เนียน
2. ติดลำโพงเข้ากับตุ๊กตาด้วยปืนกาวหรือกาวตราช้าง
3. ตัดแจ็คจากหูฟังตามความยาวที่ต้องการ ปลายอีกข้างหนึ่งปลอกให้เห็นสายไฟ
4. ต่อสายไฟหูฟังเข้ากับสายไฟลำโพง โดยสายไฟมี 2 เส้น พันเป็นเกลียวคู่กัน 2 เส้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
7.8K views
การงานอาชีพ
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
42.8K views
แนวข้อสอบO-netการงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.6 (หลักการเลือกใช้ผ้า,เทคโนโลยี)
24.5K views
แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 4
28.1K views
การงานอาชึพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ม.6
86.2K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่4
4.5K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
7.8K views
การงานอาชีพ
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
42.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบO-netการงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.6 (หลักการเลือกใช้ผ้า,เทคโนโลยี)
24.5K views
แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 4
28.1K views
การงานอาชึพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ม.6
86.2K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่4
4.5K views