มารยาทในการเขียน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 09 ม.ค. 57
10K views

มารยาทในการเขียน

มารยาทในการเขียน
- เขียนด้วยลายมือบรรจง เป็นระเบียบ อ่านง่าย
- เลือกใช้กระดาษที่สะอาดสีขาว หรือสีที่สุภาพ
- ใช้ปากกาหมึกดำ หรือหมึกน้ำเงินในการเขียน ไม่ควรใช้ปากกาสีฉูดฉาด เช่น สีแดง สีส้ม เป็นต้น
- หากต้องการขีดเส้น ควรใช้ไม้บรรทัดในการขีดแทนการใช้มือขีด เพื่อความเรียบร้อย
- หากเขียนผิดควรลบให้สะอาด ไม่ควร ขูด ขีด ฆ่า หรือเขียนทับ
- ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการเขียน
- เว้นวรรคตอนในการเขียนให้ถูกต้อง
- เขียนสะกดคำให้ถูกต้อง
- วางสระ วรรณยุกต์ หรือเครื่องหมายต่างๆ ให้ถูกที่
- ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ
- ไม่ขีดเขียนลงในเอกสาร หนังสือ หรือสิ่งของของผู้อื่น
- ไม่เขียนต่อเติมข้อความของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต
- ควรเขียนอ้างอิงข้อความที่คัดลอกมา ว่านำมาจากที่ใดแล้วใครคือผู้เขียน หรือผู้แต่ง

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.1K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 15
77.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรแม่ กม
509 views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 7
43.7K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 14
28.1K views