การเย็บเล่มหนังสือ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
24 ก.ย. 56
 | 20.3K views

การเย็บเล่มหนังสือ-การเย็บแบบวารสาร
การเย็บเล่มหนังสือ-การเย็บแบบเย็บกี่
การเย็บเล่มหนังสือ-การเข้าปกหนังสือหายาก
การเย็บเล่มหนังสือ-การเข้าปกหนังสือหายาก

การเย็บเล่มหนังสือ

1. การเย็บแบบวารสาร

2. การเย็บแบบเย็บกี่

3. การเข้าปกหนังสือหายาก

คลิปตอนต่อจาก คลิปการซ่อมอนุรักษ์หนังสือหายาก
http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=19171&mul_source_id=029468

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
7.9K views
การงานอาชีพ
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
46.3K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2552) ชุดที่2
7.9K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2553) ชุดที่2
14.2K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่5
8.2K views
แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 2
26.7K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
7.9K views
การงานอาชีพ
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
46.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2552) ชุดที่2
7.9K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2553) ชุดที่2
14.2K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่5
8.2K views
แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 2
26.7K views