ศิลปะการเล่นกับเส้น
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
20 ก.ย. 56
 | 35.8K views

ศิลปะการเล่นกับเส้น ตอนที่ 1 วาดเส้นโดยไม่มองกระดาษ
ศิลปะการเล่นกับเส้น ตอนที่ 2 วาดเส้นโดยไม่ยกปากกา
ศิลปะการเล่นกับเส้น ตอนที่ 3 วาดภาพสร้างสรรค์

ศิลปะการเล่นกับเส้น

โดย ครูสุพจน์ คุณานุคุณ (ครูสิทธิ์)

ตอนที่ 1 วาดเส้นโดยไม่มองกระดาษ
ตอนที่ 2 วาดเส้นโดยไม่ยกปากกา 
ตอนที่ 3 วาดภาพสร้างสรรค์ 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ศิลปะ
รำซัดชาตรี
12.1K views
ศิลปะ
กายวิภาคของสายเสียง
6.3K views
แนวข้อสอบ O-NET นาฏศิลป์ ชุดที่1
5.2K views
แนวข้อสอบ PAT 4 ปี 2552 ชุดที่ 2
4.4K views
แนวข้อสอบ O-NET ทัศนศิลป์ ชุดที่2
6.6K views
แนวข้อสอบ PAT 4 ปี 2553 ชุดที่ 3
5.8K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ศิลปะ
รำซัดชาตรี
12.1K views
ศิลปะ
กายวิภาคของสายเสียง
6.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ O-NET นาฏศิลป์ ชุดที่1
5.2K views
แนวข้อสอบ PAT 4 ปี 2552 ชุดที่ 2
4.4K views
แนวข้อสอบ O-NET ทัศนศิลป์ ชุดที่2
6.6K views
แนวข้อสอบ PAT 4 ปี 2553 ชุดที่ 3
5.8K views