การสาธิตการวาดภาพ Angry birds โดยโปรแกรม Paint (โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
|
11 ก.ย. 56
 | 9.3K views

การสาธิตการวาดภาพ Angry birds  โดยโปรแกรม Paint  เพื่อเป็นแนวทางในการวาดภาพได้ถูกต้องและสวยงาม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
เรามารู้จักตำรวจกันครับ
6.7K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง กินดี มีสุข ชุดที่ 1
7K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง พืช ชุดที่ 2
7.4K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง พลังงานแสง ชุดที่ 2
59.7K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง เซลล์สุริยะ ชุดที่ 1
43.7K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
เรามารู้จักตำรวจกันครับ
6.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง กินดี มีสุข ชุดที่ 1
7K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง พืช ชุดที่ 2
7.4K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง พลังงานแสง ชุดที่ 2
59.7K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง เซลล์สุริยะ ชุดที่ 1
43.7K views