สรุปเข้ม วิชาภาษาไทย O-Net
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 02 ส.ค. 56
14.9K views

รายการเปิดประตู่สู่มหาวิทยาลัย

สรุปเข้มวิชาภาษาไทย O-Net จาก สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สรุปเข้ม #1 "โค้งสุดท้าย ปลายทางเอ็นทรานซ์"

ผู้สอน : อ.วิศัลย์ศยา รุดดิจษ์ ผศ.สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์ และ รศ.จารุณี กองพลพรหม
http://www.curadio.chula.ac.th/Sarupkhem/Sarupkhem-Detail.php?id=3


สรุปเข้ม #2 "รับน้องใหม่ แอดมิสชันส์"

ผู้สอน : ผศ.สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์ อ.วิศัลย์ศยา รุดดิจษ์ และ รศ.จารุณี กองพลพรหม
http://www.curadio.chula.ac.th/Sarupkhem/Sarupkhem-Detail.php?id=71 


สรุปเข้ม #3 "นิยามเข้มเต็มขั้น แอดมิสชันส์ 50"

ผู้สอน : รศ.มล.อัจจิมา เกิดผล ผศ.สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์ และ รศ.จารุณี กองพลพรหม
http://www.curadio.chula.ac.th/Sarupkhem/Sarupkhem-Detail.php?id=15 


สรุปเข้ม #4 "Party Admissions จุดนัดฝัน คนพันธุ์แอดฯ"

ผู้สอน : รศ.มล.อัจจิมา เกิดผล ผศ.สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์ และ อ.วิศัลย์ศยา รุดดิจษ์
http://www.curadio.chula.ac.th/Sarupkhem/Sarupkhem-Detail.php?id=23 


สรุปเข้ม #5 "นัดกระชับมิตร รวมพลพิชิต Admissions"

ผู้สอน : รศ.มล.อัจจิมา เกิดผล ผศ.สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์ และ รศ.จารุณี กองพลพรหม
http://www.curadio.chula.ac.th/Sarupkhem/Sarupkhem-Detail.php?id=26 


สรุปเข้ม #6 "ไม่ใช่แค่นก...ที่บินได้"

ผู้สอน : อ.วิศัลย์ศยา รุดดิจษ์ รศ.มล.อัจจิมา เกิดผล และ ผศ.สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์
http://www.curadio.chula.ac.th/Sarupkhem/Sarupkhem-Detail.php?id=44 


สรุปเข้ม #7 "เปิดคลับ ขยับสเตปฝัน คนพันธุ์แอดฯ"

ผู้สอน : รศ.จารุณี กองพลพรหม และ อ.สุพัตรา อุตมัง
http://www.curadio.chula.ac.th/Sarupkhem/Sarupkhem-Detail.php?id=58 


สรุปเข้ม #8 "ชวน Chat Add Friends เติมไฟ Like ฝัน Admissions 55"

ผู้สอน : รศ.จารุณี กองพลพรหม และ อ.สุพัตรา อุตมัง
http://www.curadio.chula.ac.th/Sarupkhem/Sarupkhem-Detail.php?id=82 


สรุปเข้ม #9 "ก้าวสู่ฝัน...ด้วยมหัศจรรย์ 3G"

ผู้สอน : รศ.จารุณี กองพลพรหม และ อ.สุพัตรา อุตมัง
http://www.curadio.chula.ac.th/Sarupkhem/Sarupkhem-Detail.php?id=99

 

แหล่งที่มา สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
วิชาภาษาไทย ม. ปลาย เรื่อง ระดับภาษา
988 views
ภาษาไทย
วิชาภาษาไทย ม. ปลาย เรื่อง คำราชาศัพท์
829 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 3
3.6K views
ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.6 ปี 2561
0 views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่ 4
6.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 36
31.8K views