การทำพานพุ่มผ้า
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
27 มิ.ย. 56
 | 31K views

การทำพานพุ่มผ้า

การทำพานพุ่มผ้า
โดย อ.วุฒิพล หอมเนียม
ชมรมหัตถศิลป์บางพรม 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
7.9K views
การงานอาชีพ
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
46.3K views
แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1
55K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่5
8.2K views
[O-NET]การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.4-6 หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์
23.2K views
แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 3
27.9K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
7.9K views
การงานอาชีพ
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
46.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1
55K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่5
8.2K views
[O-NET]การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.4-6 หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์
23.2K views
แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 3
27.9K views