การแกะสลักแอปเปิ้ลเป็นรูปเป็ด
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
27 มิ.ย. 56
 | 10.9K views

การแกะสลักแอปเปิ้ลเป็นรูปเป็ด

การแกะสลักแอปเปิ้ลเป็นรูปเป็ด
โดย อารีย์ เดชขุน
ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
7.9K views
การงานอาชีพ
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
46.3K views
[O-NET] การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.4-6 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน
14.9K views
การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.6 รู้จักกับโปรแกรมมิ่งเบื้องต้น
8.6K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่3
4.3K views
แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 2
26.7K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
7.9K views
การงานอาชีพ
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
46.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

[O-NET] การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.4-6 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน
14.9K views
การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.6 รู้จักกับโปรแกรมมิ่งเบื้องต้น
8.6K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่3
4.3K views
แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 2
26.7K views