การตัดต่อภาพยนตร์สั้นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Worawit Chaiwongkhot
|
24 เม.ย. 56
 | 5.1K views

ในที่นี้มีโปรแกรมที่นำมาสาธิต 2 โปรแกรมคือ โปรแกรม pinacle video spin และ movie maker

ผลิตโดย นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"
The winner of Thailand ITLA 2013

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
7K views
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
32.8K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่5
8.2K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2553) ชุดที่1
8.6K views
แนวข้อสอบO-netการงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.6 (หลักการเลือกใช้ผ้า,เทคโนโลยี)
24.5K views
ข้อสอบ O-Net การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2551 ชุดที่ 1
155.7K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
7K views
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
32.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่5
8.2K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2553) ชุดที่1
8.6K views
แนวข้อสอบO-netการงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.6 (หลักการเลือกใช้ผ้า,เทคโนโลยี)
24.5K views
ข้อสอบ O-Net การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2551 ชุดที่ 1
155.7K views