ติวเข้มกับทรูปลูกปัญญา - O-NET ม.6 วิชาคณิตศาสตร์
ประชารัฐ
|
08 ก.พ. 56
 | 13.8K views

 ติวเข้มกับทรูปลูกปัญญา   O-NET ม.6 วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบ O-net วิชาคณิตศาสตร์ ประกอบไปด้วย
ส่วนที่ 1 แบบระบายตัวเลือก 20 ข้อ
ส่วนที2 แบบระบายตัวเลข 20 ข้อ

1. เซต
2. ตรรกศาสตร์ และ การให้เหตุผล
3. จานวนจริง
4. ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
5. ตรีโกณมิติ
6. ลาดับและอนุกรม
7. ความน่าจะเป็น
8. สถิติ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย ลำดับและอนุกรม โดยครูพี่เจต
823 views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย ลำดับและอนุกรม โดยครูพี่เจต
823 views
ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2549 ชุดที่ 2
26.4K views
แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 ชุดที่ 2
0 views
แนวข้อสอบ PAT 1 ปี 2553 ชุดที่ 2
24.5K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.4 ชุดที่2
27.3K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย ลำดับและอนุกรม โดยครูพี่เจต
823 views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย ลำดับและอนุกรม โดยครูพี่เจต
823 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2549 ชุดที่ 2
26.4K views
แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 ชุดที่ 2
0 views
แนวข้อสอบ PAT 1 ปี 2553 ชุดที่ 2
24.5K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.4 ชุดที่2
27.3K views