สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธ.ค.2555 ชุด พระเจ้าแผ่นดิน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 14 ก.พ. 60
9.4K views

ตอนที่ 1 ปราชญ์แห่งดิน
ตอนที่ 2 พลังแห่งแผ่นดินและสายน้ำ
ตอนที่ 3 ปลูกโภคทรัพย์เลี้ยงชาวไทย

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธ.ค. 2555 ชุด พระเจ้าแผ่นดิน

จัดสร้างและดำเนินงานโดย
คณะอนุกรรมการจัดทำสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
อำนวยการผลิตโดย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
832 views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
812 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่3
21.9K views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ชุดที่ 6
6.3K views
ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 4
13.7K views
ข้อสอบวิชาสามัญ สังคมศึกษา ปี 2555 ชุดที่ 1
3.5K views