การทำน้ำยาอเนกประสงค์โดยการใช้เชื้อจุลินทรีย์
PingPong | 19 ต.ค. 55
3.6K views

การทำน้ำยาอเนกประสงค์โดยการใช้เชื้อจุลินทรีย์
โดย บุญมี ศุกรีเขตร

ที่มาจาก :
โครงการการจัดการความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุไทย
สาขาวิชามนุษย์นิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

http://www.stou.ac.th/study/km/poompunya/food.html

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
6.7K views
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
24.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ O-Net การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2551 ชุดที่ 2
67.4K views
ข้อสอบ O-Net การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2551 ชุดที่ 1
155.7K views
[O-NET] การสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
14.8K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่2
4.2K views