การทำดอกไม้บายศรี ตอนที่ 2
PingPong | 19 ต.ค. 55
1.9K views

การทำดอกไม้บายศรี ตอนที่ 2

ที่มาจาก :
โครงการการจัดการความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุไทย
สาขาวิชามนุษย์นิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

http://www.stou.ac.th/study/km/poompunya/food.html

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
6.6K views
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
22.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

[O-NET] การสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
14.8K views
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
38.5K views
[O-NET] ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน
14.9K views
แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 4
28.1K views