การทำดอกไม้บายศรี ตอนที่ 2
PingPong
|
19 ต.ค. 55
 | 2.3K views

การทำดอกไม้บายศรี ตอนที่ 2

ที่มาจาก :
โครงการการจัดการความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุไทย
สาขาวิชามนุษย์นิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

http://www.stou.ac.th/study/km/poompunya/food.html

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
6.9K views
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
31.5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ O-Net การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2551 ชุดที่ 1
155.7K views
แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 6
58.3K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่3
4.3K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่2
4.2K views