ความหมายของแถว และสดมภ์ Word 2003
kruonnz
|
11 พ.ย. 62
 | 23.8K views

ก่อนการสร้างตาราง นักเรียนต้องทำความเข้าใจส่วนประกอบของการออกแบบตาราง ประกอบด้วย แถว  และสดมภ์ (คอลัมน์) ให้เข้าใจเสียก่อน จึงจะทำให้นักเรียนสามารถออกแบบตารางได้อย่างถูกต้องและสวยงามตามลักษณะการใช้งาน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
เรามารู้จักตำรวจกันครับ
6.6K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง เซลล์สุริยะ ชุดที่ 1
43.7K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง การสร้างอาหารของพืช
110.1K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง ดินในท้องถิ่นเรา
74.3K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง แสงและเงา
87K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
เรามารู้จักตำรวจกันครับ
6.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง เซลล์สุริยะ ชุดที่ 1
43.7K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง การสร้างอาหารของพืช
110.1K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง ดินในท้องถิ่นเรา
74.3K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง แสงและเงา
87K views