การตั้งค่าหน้ากระดาษ Word 2003
kruonnz
|
11 พ.ย. 62
 | 47.4K views

การตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นการกำหนดระยะขอบกระดาษก่อนการทำงานในงานเอกสารเพื่อเป็นรูปแบบในการสร้างงานเอกสาร

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
เรามารู้จักตำรวจกันครับ
6.7K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง ชุดที่ 2
11.8K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง การดำรงชีวิต
41.3K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง พืช ชุดที่ 1
19.2K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง สัตว์น่ารัก
66.4K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
เรามารู้จักตำรวจกันครับ
6.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง ชุดที่ 2
11.8K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง การดำรงชีวิต
41.3K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง พืช ชุดที่ 1
19.2K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง สัตว์น่ารัก
66.4K views