การตั้งค่าหน้ากระดาษ Word 2003
kruonnz
|
11 พ.ย. 62
 | 46.4K views

การตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นการกำหนดระยะขอบกระดาษก่อนการทำงานในงานเอกสารเพื่อเป็นรูปแบบในการสร้างงานเอกสาร

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
เรามารู้จักตำรวจกันครับ
6.6K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง ชุดที่ 3
36.1K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง หน้าที่และโครงสร้างของพืชดอก
34.2K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 ชุดที่ 3
82.4K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง พลังงานแสง ชุดที่ 2
59.7K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
เรามารู้จักตำรวจกันครับ
6.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง ชุดที่ 3
36.1K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง หน้าที่และโครงสร้างของพืชดอก
34.2K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 ชุดที่ 3
82.4K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง พลังงานแสง ชุดที่ 2
59.7K views