การออกจากโปรแกรม Word 2003
kruonnz
|
11 พ.ย. 62
 | 4.7K views

การออกจากโปรแกรม  ทำได้หลายวิธี โดยดูที่สัญลักษณ์ที่แสดงถึงการปิด หรือออกจากโปรแกรม  ข้อแนะนำคือควรทำการปิดโปรแแกรมอย่างถูกวิธี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
เรามารู้จักตำรวจกันครับ
6.6K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง ความลับของน้ำ
10K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง พลังงานและสิ่งแวดล้อม
33.4K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 ชุดที่ 3
562.9K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 ชุดที่ 4
70.5K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
เรามารู้จักตำรวจกันครับ
6.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง ความลับของน้ำ
10K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง พลังงานและสิ่งแวดล้อม
33.4K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 ชุดที่ 3
562.9K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 ชุดที่ 4
70.5K views