การออกจากโปรแกรม Word 2003
kruonnz
|
11 พ.ย. 62
 | 4.8K views

การออกจากโปรแกรม  ทำได้หลายวิธี โดยดูที่สัญลักษณ์ที่แสดงถึงการปิด หรือออกจากโปรแกรม  ข้อแนะนำคือควรทำการปิดโปรแแกรมอย่างถูกวิธี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
เรามารู้จักตำรวจกันครับ
6.7K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง นานาวัสดุ ชุดที่ 1
32.4K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง พลังงานและสิ่งแวดล้อม
33.4K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง สัตว์แพร่พันธุ์ ชุดที่ 2
21.7K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง พืช ชุดที่ 2
48.6K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
เรามารู้จักตำรวจกันครับ
6.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง นานาวัสดุ ชุดที่ 1
32.4K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง พลังงานและสิ่งแวดล้อม
33.4K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง สัตว์แพร่พันธุ์ ชุดที่ 2
21.7K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง พืช ชุดที่ 2
48.6K views