วิธีทำไข่เค็มดินสอพอง กับ น้องบุ๊คและน้องแพลน สามเณรปลูกปัญญาธรรม
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
25 ก.ย. 55
 | 11.2K views

วิธีทำไข่เค็มดินสอพอง กับ น้องบุ๊คและน้องแพลน สามเเณรปลูกปัญญาธรรม

เรียนรู้วิธีทำไข่เค็มดินสอพองไปพร้อมๆกับ น้องบุ๊คและน้องแพลน สามเเณรปลูกปัญญาธรรม

วัสดุสำหรับทำไข่เค็ม
1. ไข่เป็นคัดคุณภาพแล้ว
2. เกลือ, ดินสอพอง, น้ำสะอาดสำหรับผสมน้ำดินสอพอง
3. ขี้เถ้าแกลบ

การเตรียมน้ำดินสอพอง
1. เกลือป่น 1 ส่วน (ต่อน้ำหนักหรือถ้วยตวงก็ได้)
2. ดินสอพอง 3 ส่วน (ต่อน้ำหนักหรือถ้วยตวงก็ได้)
3. น้ำสะอาดพอสมควร
4. ผสมให้เข้ากันพอเหนียว (ไม่เหลวหรือข้นเกินไป)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
เรามารู้จักตำรวจกันครับ
6.6K views
เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ ป.5
55.8K views
วิชางานบ้าน ป.5 ชุดที่3
18.8K views
การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.5 เสื้อผ้า และการซ่อมแซมเสื้อผ้า
54.2K views
เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านงานเกษตร ป.5
41.3K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
เรามารู้จักตำรวจกันครับ
6.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ ป.5
55.8K views
วิชางานบ้าน ป.5 ชุดที่3
18.8K views
การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.5 เสื้อผ้า และการซ่อมแซมเสื้อผ้า
54.2K views
เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านงานเกษตร ป.5
41.3K views