สูตรการหาปริมาตร
สึนะโยชิ
|
29 ก.ค. 63
 | 121.3K views

ปริมาตรของปริซึม = พื้นที่ฐาน × สูง (พื้นที่ฐาน เช่น สี่เหลี่ยม = กว้าง × ยาว, สามเหลี่ยม = 0.5 × ฐาน × สูง, วงกลม = 3.142 × r2 ; เมื่อ r = รัศมีของวงกลมที่เป็นฐาน)

ปริมาตรของทรงกระบอก = 3.142 × r2 × สูง (เมื่อ r = รัศมีของวงกลมที่เป็นฐาน)

ปริมาตรของพีระมิด = พื้นที่ฐาน × สูง/3 (พื้นที่ฐาน เช่น สี่เหลี่ยม = กว้าง × ยาว, สามเหลี่ยม = 0.5 × ฐาน × สูง)

ปริมาตรของกรวย = 3.142 × r2 × สูง/3 (เมื่อ r = รัศมีของวงกลมที่เป็นฐาน)

ปริมาตรของทรงกลม = 4 × 3.142 × r3/3 (เมื่อ r = รัศมีของทรงกลม)

ปริมาตรของครึ่งทรงกลม = 2 × 3.142 × r3/

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดด และการเขียนในรูปกระจาย
490.9K views
คณิตศาสตร์
ร้อยละและจุดทศนิยม
151.4K views
คณิตศาสตร์ ชุดที่ 8
61.1K views
วิชาคณิตศาสตร์ป.5 ชุดที่4
30.6K views
วิชาคณิตศาสตร์ป.5 ชุดที่7
26.9K views
คณิตศาสตร์ ชุดที่ 5
6.2K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดด และการเขียนในรูปกระจาย
490.9K views
คณิตศาสตร์
ร้อยละและจุดทศนิยม
151.4K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์ ชุดที่ 8
61.1K views
วิชาคณิตศาสตร์ป.5 ชุดที่4
30.6K views
วิชาคณิตศาสตร์ป.5 ชุดที่7
26.9K views
คณิตศาสตร์ ชุดที่ 5
6.2K views