ปั้นจิ๋วจากดินไทย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
19 ก.ค. 55
 | 9.5K views

ปั้นจิ๋วจากดินไทย

ภูมิปัญญาไทย กับครูอริสา ขำสาคร เรื่อง ปั้นจิ๋วจากดินไทย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
การปฏิบัติงานอาหารอบ
4.9K views
การงานอาชีพ
ซ่อมได้...เมื่อหนังสือเปียกน้ำ
3.8K views
การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.3 การทำงานของคอมพิวเตอร์
67.4K views
แนวข้อสอบ O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
55.3K views
การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 4 เทคโนโลยีเพื่อใช้นำเสนองาน
45.4K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
การปฏิบัติงานอาหารอบ
4.9K views
การงานอาชีพ
ซ่อมได้...เมื่อหนังสือเปียกน้ำ
3.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.3 การทำงานของคอมพิวเตอร์
67.4K views
แนวข้อสอบ O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
55.3K views
การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 4 เทคโนโลยีเพื่อใช้นำเสนองาน
45.4K views