ศาสตราจารย์จำรัส ลิ้มตระกูล บุคคลดีเด่นของชาติสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี พ.ศ.2553
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 29 พ.ค. 55
10.2K views

ศาสตราจารย์จำรัส ลิ้มตระกูล

ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล เกิดที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นบุตรของนายสมาน ลิ้มตระกูล และนางจู ลิ้มตระกูล มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน สมรสกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพลิน ลิ้มตระกูล (แจ้งเจนกิจ) มีธิดา 1 คนคือ นางสาวสลิล ลิ้มตระกูล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันทำงาน อยู่ที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนสมานวิทยา และมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสารสิทธิพิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนอันดับหนึ่ง ในสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาฟิสิคัลเคมี (Physical Chemistry) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนรัฐบาลศึกษาต่อปริญญาเอกที่ University of Innsbruck ประเทศออสเตรีย หลังจากนั้น ได้ทำวิจัยหลังปริญญาเอกที่ Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, University of Karlsruhe ประเทศเยอรมัน ด้วยทุน Humboldt Research Fellowship และเป็น Visiting Professor ที่ Laboratory for Molecular Spectroscopy, University of Bordeaux ด้วยทุนรัฐบาลประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล ได้ร่วมมือในการทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในยุโรป และสหรัฐอเมริกา อาทิ Uppsala University, Oxford University, University of Barcelona, University of Innsbruck, University of Utah เป็นต้น

 

ปัจจุบันศาสตราจารย์ ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล ดำรงตำแหน่ง

 

    * ศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    * ผู้อำนวยการศูนย์นาโน เทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    * กรรมการสภา วิจัยแห่งชาติสาขาเคมีและเภสัช สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

    * กรรมการ บริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยี แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

    * กรรมการสิทธิบัตรใน สาขาวิทยาศาสตร์และสาขาเภสัชศาสตร์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

    * Guest Editor, Chemical Engineering Communications Editorial Board, Nature Publishing Group,

    * NPG Asia Materials

    * Editorial Board, The Chemical Physics Journal

    * Editorial Board, Recent Patents on Nanotechnology

    * Editorial Board, Recent Patents on Engineering

    * Editorial Board, Recent Patents on Materials Science

 

ขอบคุณข้อมูลจาก http://chem.sci.ku.ac.th/PChem/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม. ปลาย ระบบนิเวศ 2
1.7K views
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม. ปลาย การแบ่งเซลล์
2.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

เคมีเบื้องต้น
21.1K views
แบบฝึกหัด วิชาชีววิทยา ม. 5 เรื่อง สภาวะโลกร้อน ชุดที่ 2
13.9K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง รังสีที่เรามองไม่เห็น ชุดที่3
3K views
ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องการเคลื่อนที่และพลังงาน ปี 2549
39.9K views