เอ็ดวิน พาวเวลล์ ฮับเบิล
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 21 พ.ค. 55
20.9K views

เอ็ดวิน พาวเวลล์ ฮับเบิล

EDWIN POWELL HUBBLE

.. 1889 - 1953

ภาพ เอ็ดวิน พาวเวลล์ ฮับเบิล จาก
http://www.spacetelescope.org/about/history/the_man_behind_the_name.html

          หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อ "กล้องดูดาวฮับเบิล" ซึ่งเป็นกล้องดูดาวที่ไม่ได้อยู่บนพื้นโลกของเราแต่เป็นกล้องที่ถูกส่งขึ้นไปโคจรในอวกาศรอบโลกของเราโดยชื่อของกล้องดังกล่าวได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้กับเอ็ดวินพาวเวลล์ฮับเบิลนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันผู้ยิ่งใหญ่

          ทั้งนี้ในแวดวงนักดาราศาสตร์เป็นที่ทราบดีว่าฮับเบิลเป็นผู้ที่เปลี่ยนความเข้าใจของนักดาราศาสตร์ทั้งหลายในเรื่องธรรมชาติของเอกภพโดยฮับเบิลได้แสดงให้เห็นว่ายังมีกาแล็กซีอื่นๆอีกที่ปรากฏอยู่ใกล้กับกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราโดยกาแล็กซีต่างๆเคลื่อนที่ห่างออกไปจากโลกของเราด้วยความเร็วที่สัมพันธ์กับระยะทางซึ่งความหมายอีกนัยหนึ่งก็คือเอกภพหรือจักรวาลมีการขยายตัวออกไป

          นอกจากนี้ฮับเบิลยังค้นพบว่าแสงที่เดินทางมาจากกาแล็กซีอื่นนั้นจะมีองศาของการเลื่อนไปทางแดง (ความยาวคลื่นของเส้นสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นไปจากเดิม) เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนกับระยะระหว่างกาแล็กซีและทางช้างเผือกซึ่งต่อมาได้ถูกเรียกว่า "กฎของฮับเบิล (Hubble’s law)"

วัยเยาว์

        ฮับเบิลเกิดที่มิสซูรีในปี 1889 จากนั้นในปี 1898 ครอบครัวของฮับเบิลได้ย้ายไปพำนักที่นครชิคาโกในวัยเยาว์ฮับเบิลมีความสามารถพิเศษทางด้านกรีฑาโดยฮับเบิลสามารถทำลายสถิติกระโดดสูงของรัฐอิลินอยส์ลงได้สำหรับในด้านการศึกษาฮับเบิลมีผลการเรียนที่ดีและได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยชิคาโกโดยสนใจเรียนด้านคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และปรัชญาโดยฮับเบิลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปี 1910 หลังจากนั้นฮับเบิลได้รับทุนการศึกษา “Rhodes scholarship” โดยเข้าเรียนด้านกฎหมายณมหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ดแห่งประเทศอังกฤษ


ฮับเบิล กล้องโทรทรรศน์ที่ถูกตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่เอ็ดวิน พาวเวลล์ ฮับเบิล
ที่มา http://bigbro.biophys.cornell.edu/~toombes/Science_Education/Crystal_Radio/

เริ่มต้นทำงาน

          หลังจากจบการศึกษาและเดินทางกลับไปที่สหรัฐอเมริกาฮับเบิลทำงานเป็นคุณครูและโค้ชทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่รัฐอินเดียนาทั้งนี้ไม่มีเอกสารชิ้นใดที่ระบุว่าฮับเบิลได้ฝึกงานทางด้านกฎหมายเลยจากนั้นฮับเบิลได้เข้ารับใช้ชาติในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ภายหลังสงครามฮับเบิลตัดสินใจที่วางอนาคตของตนเองในด้านดาราศาสตร์โดยเข้าทำงานพร้อมกับศึกษาระดับปริญญาเอกณหอดูดาวเยอร์เคสของมหาวิทยาลัยชิคาโกโดยฮับเบิลสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกเมื่อปี 1917

          ในปี 1919 ฮับเบิลได้รับข้อเสนอให้เป็นนักวิจัยที่หอดูดาวเมาท์วิลสันใกล้กับพาสาดีนาแคลิฟอเนียซึ่งฮับเบิลได้เริ่มงานวิจัยด้านดาราศาสตร์อย่างจริงจัง

การค้นพบ

ที่มา http://abyss.uoregon.edu/~js/lectures/cosmo_101.html

          ฮับเบิลเริ่มต้นงานวิจัยด้านดาราศาสตร์โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาด 100 นิ้วณหอดูดาวเมาท์วิลสันซึ่งในยุคนั้นถือได้ว่าเป็นกล้องโทรทรรศน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากความเชื่อดั้งเดิมณเวลานั้นที่เชื่อว่าจักรวาลประกอบด้วยกาแล็กซีทางช้างเผือกทั้งหมด

หอดูดาวเมาท์ วิลสัน
ที่มา http://www.petloveshack.com/ca5.html

          ฮับเบิลเป็นคนแรกที่ได้ชี้ให้เห็นว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกของเรานั้นเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆกาแล็กซีที่อยู่ในจักรวาลแต่ความเห็นของฮับเบิลก็ได้รับการต่อต้านจากนักดาราศาสตร์หลายๆท่านในยุคนั้นฮับเบิลต้องใช้เวลาในการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปี 1925 ฮับเบิลจึงประสบผลสำเร็จในการพิสูจน์และยืนยันสิ่งที่ฮับเบิลได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งการค้นพบในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจครั้งใหญ่ในเรื่องของจักรวาล


ฮับเบิลกับกล้องโทรทรรศน์
ที่มา https://eee.uci.edu/clients/bjbecker/
ExploringtheCosmos/lecture18.html

กล้องโทรทรรศน์ขนาด 100 นิ้วหอดูดาวเมาท์วิลสัน
ซึ่งฮับเบิลใช้วัดการเลื่อนไปทางแดง
และอัตราการขยายตัวของเอกภพ
ที่มา http://en.wikipedia.org/wiki/Hubble

กฎของฮับเบิล

          กฎของฮับเบิล : ความเร็วของกาแล็กซีที่เคลื่อนถอยห่างไปจากเรา(คำนวณจากการเลื่อนไปทางแดง) มีค่าเท่ากับระยะทางระหว่างเราและกาแล็กซีคูณกับค่าคงที่ที่ถูกเรียกว่า "ค่าคงที่ของฮับเบิล" โดยที่ระยะทางมีหน่วยเป็นล้านพาร์เซ็ก (พาร์เซ็ก : เป็นหน่วยวัดระยะทางมีค่าเท่ากับระยะทางจากโลกถึงวัตถุที่มีแพแรลแลกซ์รายปีเท่ากับ 1 พิลิปดาเทียบเท่า 3.0857 x 1012 กิโลเมตรหรือ 3.2616 ปีแสงหรือ 206,265 หน่วยดาราศาสตร์)


กฎของฮับเบิล
ที่มา http://abyss.uoregon.edu/~js/lectures/cosmo_101.html

ที่มา : http://www.space.mict.go.th/astronomer.php

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
สรุปบทเรียน : ชีทสรุปวิทยาศาสตร์ ม. 1 สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจำวัน
1.2K views
วิทยาศาสตร์
บทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง
12.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1
86K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 14
39.9K views
ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ปี 2558 ชุดที่ 1
21.2K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 16
75.4K views