ทศพิธราชธรรม ข้อที่ 9 ความอดทน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 17 มิ.ย. 59
5.8K views

ทศพิธราชธรรมข้อที่ 9 ความอดทน

ความอดทน คือ ความอดทนต่อโทสะ โมหะ ไม่หมดกำลังกายกำลังใจในการดำเนินชีวิต รวมทั้งไม่ย่อท้อต่อคุณงามความดี ความอดทนจะทำให้เราชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง และจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น เข้มแข็งขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอดทนรักษาพระราชหฤทัย พระวาจา พระวรกายและพระอาการให้สงบเรียบร้อยงดงาม ทรงอดทนต่อความยากลำบากนานาประการ หากประชาชนชาวไทยสามารถดำรงตนให้มีความอดทนได้อย่างพระองค์ ก็จะทำให้สังคมโดยส่วนรวมมีความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นมั่นคง

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
766 views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
746 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ประวัติศาสตร์สากล ม.ปลาย ชุดที่5
85.9K views
แนวข้อสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่4
5K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2547) ชุดที่2
12.7K views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 หน้าที่พลเมือง
10.1K views