ทศพิธราชธรรม ข้อที่ 8 การไม่เบียดเบียน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 17 มิ.ย. 59
5.7K views

ทศพิธราชธรรมข้อที่ 8 การไม่เบียดเบียน

การไม่เบียดเบียน คือ การไม่ก่อทุกข์หรือบีบบังคับผู้อื่น เป็นการไม่หลงระเริงในอำนาจ หรือไปข่มเหงผู้ด้อยกว่า รวมทั้งไม่เบียดเบียนธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสัตว์อีกด้วย เพราะไม่ฉะนั้นผลร้ายจะย้อนกลับมาสู่เราและสังคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญอวิหิงสาบารมี โดยการเป็นผู้ให้แก่ประชาชนของพระองค์ โดยมิได้เห็นแก่ความสุขความสบายส่วนพระองค์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ หากประชาชนจะดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพระองค์ก็จะยิ่งทำให้สังคมเรา เป็นสังคมแห่งการเกื้อกูลมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
834 views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
814 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 4
6K views
ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่5
26.7K views
ศาสนาพุทธที่ควรรู้
32K views
แนวข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่2
5.7K views