วิธีตรวจสอบไฟรั่ว บริเวณน้ำท่วม
I Love You | 07 พ.ย. 54
5.5K views

วิธีการตรวจสอบไฟรั่ว ในบริเวณที่มีน้ำท่วม โดยใช้ ไขควงเช็คไฟ นำมาดัดแปลงให้มีความยาวมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์น้ำท่วม ข้อมูลจาก Facebook นำมาดัดแปลงเป็นวิดีโอ วิธีการทำงาน เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนเข้าใจง่ายมากขึ้น 
ขอบคุณข้อมูลดีๆ ทั้งหลายที่เผื่อแผ่กันในเฟสบุคครับ
จัดทำโดย icestylecg
facebook page : ice style
www.icestylecg.com
izeindy@gmail.com
รับผลิตงาน infographic สื่อสาธารณะประโยชน์ฟรี สำหรับองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร
คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
6.6K views
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
22.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่1
7.6K views
แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 6
58.3K views
รู้จักกับโปรแกรมมิ่งเบื้องต้น
8.6K views
[O-NET] ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน
14.9K views