วิธีตรวจสอบไฟรั่ว บริเวณน้ำท่วม
I Love You
|
07 พ.ย. 54
 | 6K views

วิธีการตรวจสอบไฟรั่ว ในบริเวณที่มีน้ำท่วม โดยใช้ ไขควงเช็คไฟ นำมาดัดแปลงให้มีความยาวมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์น้ำท่วม ข้อมูลจาก Facebook นำมาดัดแปลงเป็นวิดีโอ วิธีการทำงาน เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนเข้าใจง่ายมากขึ้น 
ขอบคุณข้อมูลดีๆ ทั้งหลายที่เผื่อแผ่กันในเฟสบุคครับ
จัดทำโดย icestylecg
facebook page : ice style
www.icestylecg.com
izeindy@gmail.com
รับผลิตงาน infographic สื่อสาธารณะประโยชน์ฟรี สำหรับองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไร
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
7.3K views
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
37.4K views
[O-NET]การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.4-6 หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์
23.2K views
[O-NET]การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.4-6 การสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
14.8K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2552) ชุดที่1
7K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่1
7.6K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
7.3K views
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
37.4K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

[O-NET]การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.4-6 หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์
23.2K views
[O-NET]การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.4-6 การสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
14.8K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2552) ชุดที่1
7K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่1
7.6K views