ครูเทียนศรี ราชตา การประดิษฐ์เศษวัสดุจากกล่องนม
กิจกรรม ICT
|
30 ส.ค. 54
 | 25.5K views

เป็นการประดิษฐ์เศษวัสดุจากกล่องนมออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สวยงามและน่าสนใจ รวมถึงสามารถสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
เรามารู้จักตำรวจกันครับ
6.6K views
เรื่อง การติดต่อสื่อสาร ป.5
21.3K views
เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ ป.5
166.7K views
เรื่อง พืชผักสวนครัว ป.5
37.8K views
เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านงานเกษตร ป.5
41.3K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
เรามารู้จักตำรวจกันครับ
6.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง การติดต่อสื่อสาร ป.5
21.3K views
เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ ป.5
166.7K views
เรื่อง พืชผักสวนครัว ป.5
37.8K views
เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านงานเกษตร ป.5
41.3K views