ทำนิทานเคลื่อนไหว
GreetTV
|
23 พ.ย. 53
 | 31.5K views

       คุณครูรจนา ปักษี และคุณครูพาณุลักษณ์ ปฎิทัศน์ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน จ.สุพรรณบุรี ได้มาสาธิตสื่อการสอนสำหรับเด็กเล็ก คือ "หนังสือนิทานเคลื่อนไหว" วิธีการก็ไม่ยุ่งยาก แถมประหยัดเงิน และได้เนื้อหาตรงกับเรื่องที่ต้องการจะสอนเด็กๆ ด้วย

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมคือ กระดาษร้อยปอนด์ กระดาษแข็ง กระดาษลอกลาย ดินสอ ยางลบ คัตเตอร์ กรรไกร ปากกาตัดเส้น เชือกเอ็น ไม้บรรทัด กาว ดินสอสี

**เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GreetTV

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อ.3 การบวกอย่างง่าย
3.1K views
ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 ของใช้ ชุดที่2
7.2K views
ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.3 สิ่งต่างๆ รอบตัว ชุดที่ 5
5.1K views
ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 จับคู่ภาพเหมือน ชุดที่2
12.9K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อ.3 การบวกอย่างง่าย
3.1K views
ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 ของใช้ ชุดที่2
7.2K views
ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.3 สิ่งต่างๆ รอบตัว ชุดที่ 5
5.1K views
ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1 จับคู่ภาพเหมือน ชุดที่2
12.9K views