Home
Education
Knowledge
Friends
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Home > Knowledge > Parenting > Preschoolage
Parenting

เด็กเล็ก (2-6 ปี)

Editor's Picks
กิจกรรมช่วยฝึกลูกแก้ปัญหา
การหากิจกรรมฝึกทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) ของลูกน้อยเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อเด็กต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากขึ้น โดยที่เขาไม่มีภูมิคุ้มกัน หรือความพร้อมในการแก้ปัญหา เด็กอาจอยู่ในภาวะเครียด กดดัน ขาดความมั่นใจในตัวเอง จนส่งผลเสียต่อพัฒนาการของเด็กได้
Contents of the week
131
Contents
8
Content creator
1
Plook Parenting
Blogger of the week
เด็กเล็ก (2-6 ปี)
ผลการค้นหา 131 บทความ Last | Most View
กิจกรรมช่วยฝึกลูกแก้ปัญหา
การหากิจกรรมฝึกทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) ของลูกน้อยเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อเด็กต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากขึ้น โดยที่เขาไม่มีภูมิคุ้มกัน หรือความพร้อมในการแก้ปัญหา เด็กอาจอยู่ในภาวะเครียด กดดัน ขาดความมั่นใจในตัวเอง จนส่งผลเสียต่อพัฒนาการของเด็กได้
วิธีเสริมทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving) ของเด็ก
ความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นทักษะหนึ่งที่จำเป็นสำหรับเด็ก ช่วยให้เด็กเผชิญหน้ากับปัญหา และหาวิธีการแก้ไขผ่านการคิดวิเคราะห์ บนพื้นฐานของเหตุและผล ทำให้เด็กเข้าใจปัญหาเหล่านั้นอย่างแท้จริง เมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับปัญหาอื่น ๆ ก็สามารถหาทาง
ลูกชอบพูดคำหยาบจะแก้ไขได้อย่างไร
ปัญหาหนักใจอีกอย่างหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่มักพบเจอเมื่อลูกน้อยเริ่มโตจนพูดรู้เรื่อง คือการพูดคำหยาบ ไม่ว่าจะติดมาจากที่โรงเรียน คนรอบข้าง หรือการดูโทรทัศน์