Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Parenting

เด็กเล็ก (2-6 ปี)

เด็กเล็ก (2-6 ปี)
ผลการค้นหา 247 บทความ Last | Most View
สอนลูกแนวใหม่ สอนอย่างไรให้ลูกมี "Design Thinking"
ในสังคมยุคดิจิตอลที่สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในทุกวัน ดังนั้นการสอนให้ลูกรู้จักเรียนรู้และปรับใช้ความรู้ของตนเองให้นำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้จริงนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญ
เทคนิคดี ๆ ที่ช่วยเสริมพลังการเรียนรู้ให้กับลูก
ช่วงเปิดเทอมถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งคงจะมีพ่อแม่จำนวนมากที่มีความกังวลว่าลูกจะสามารถปรับตัว และเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ได้อย่างเต็มที่หรือไม่
สร้างวินัยพื้นฐานให้เด็ก ๆ ได้ใน 4 ขั้นตอน
เด็กที่มีวินัย แค่ฟังดูก็ชวนให้รักและเอ็นดูแล้วใช่ไหมล่ะคะ