Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Parenting

เด็กเล็ก (2-6 ปี)

Contents of the week
เด็กเล็ก (2-6 ปี)
ผลการค้นหา 334 บทความ Last | Most View
ห้องเรียนธรรมชาติ กับการสร้างพัฒนาการรอบด้านให้กับลูก
เคยมีคำกล่าวที่ว่า ธรรมชาติ คือที่เล่นที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก นอกจากเป็นที่เล่นที่ดีที่สุดแล้ว ธรรมชาติยังเป็นตัวช่วยกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของลูกได้ด้วย
การเลี้ยงดูจาก ปู่ย่าตายาย กับความรักที่มากล้นจนเกินไป
ด้วยสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน อาจเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้พ่อแม่ต้องออกไปทำงานและใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากขึ้น ดังนั้นหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูกจึงถูกส่งต่อไปที่ ปู่ย่าตายาย ซึ่งในหลายครอบครัวเราจะเห็นถึงปัญหาที่ตามมาในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึ
มาทำความเข้าใจถึง อันตราย ในแต่ละช่วงวัยของลูกกันเถอะ
จากข่าวที่เห็นในแต่ละวัน จะเห็นได้ว่าเด็ก ๆ มักจะเกิดอันตรายจากความไม่ระมัดระวัง หรือการรู้เท่าไม่ถึงการณ์เยอะมาก